Atlético Madrid CZ/SK

Gil Marín: Reorganizace byla nevyhnutelná

03/07/2011 18:27 // Sebyk // 457 zobrazení // zdroj: clubatleticodemadrid.com

V uplynulých dnech došlo ke schůzce vedení Atlética Madrid, na které se diskutovalo o podobě nového projektu klubu. O nastávajících změnách se pro webové stránky klubu rozpovídal ředitel Atlética Miguel Ángel Gil Marín.

Na čem přesně se vedení klubu dohodlo?

Na reorganizaci některých částí klubu a na ustanovení nového manažerského a sportovního plánu, který bude odpovídat našim lidským a finančním možnostem.

Proč takováto přestavba?

Protože reorganizace byla nevyhnutelná. Management klubu musí být reformován, protože ač dosáhl dobrých výsledků, tak je veřejností špatně vnímán. V uplynulých třech sezonách Atlético v mnoha rovinách vyrostlo: zapracovali jsme mnoho odchovanců, dvakrát jsme se kvalifikovali do Ligy Mistrů a jednou do Evropské ligy. Vyhráli jsme dva mezinárodní poháry a zahráli si finále Copy. V uplynulých třech sezonách klub vykázal čistý zisk 400 milionů euro, zejména díky uzavření dohody Mahou-Calderón (odstranění stadionu Vicente Calderóna a jeho nahrazení obytnými budovami, pozn. red.) a smlouvě s čtvrtí Norte Alcorcón (kde v budoucnu vyroste nové sportovní centrum Atlética Madrid, pozn. red.). Během následujících tří let budou tyto peníze investovány do rekonstrukce nového stadionu a výstavby nového sportovního centra klubu.

Dalo by se říci, že Atlético Madrid dosáhlo nebo dosáhne vyrovnaného rozpočtu?

Ano, Atlético se blíží vyrovnanému rozpočtu. Počty permanentkářů, členů fanklubu i ostatních fanoušků se zvýšily. Navýšili jsme i počet akcionářů společnosti. Vznikly nové skupiny dobrovolníků pracujících pro klub. Věnujeme více pozornosti dvěma důležitým skupinám – bývalým hráčům a Senadu (poradní orgán Atlética, pozn. red.). Vedení klubu nicméně není celkově vnímáno dobře.

Co si myslíte o kritice stávající struktury vedení Atlética?

Někteří lidé se drží minulosti a vzpomínají na skvělá sedmdesátá léta. Ale léta devadesátá byla také krásná a to tu byl stejný model vedení klubu – ten tehdy přinesl čtyři tituly a dvě finále. Minulou sezonu jsme vyhráli další dvě trofeje, ale lidé stále vzpomínají na minulost. Tento zub času, soudní procesy a pokles finančních prostředků zhoršují image managementu.

Co vás přinutilo změnit sportovní model Atlética?

Stávající sportovní struktura v této zemi. Podle zákona o sportu z roku 1990 musely kluby přejít na typ společnosti S.A.D (Sociedad Anónima Deportiva – společnost s ručením omezeným, pozn. red.), ale některým týmům, jako třeba Barceloně nebo Realu, byly uděleny výjimky. Tímto se navýšily a stále navyšují rozdíly mezi těmito dvěma a zbytkem ligy. Nyní jsou v Primeře tři skupiny týmů – Real a Barcelona, pak kluby, které v minulosti byly schopné se s těmito dvěma měřit, ale v současnosti je to pro ně nemožné, a nakonec kluby, jejichž každoročním snažením je pouze udržet se v soutěži.

Co nový model vedení přinese?

Atlético musí svůj nový sportovní model založit na svých finančních možnostech. To znamená dávat šanci svým odchovancům, dále hledat mladé talenty, kteří mají chuť se zlepšovat a kvalitativně růst v tomto klubu, aniž by ho během sezony nebo dvou opustili, ale také přivádět kvalitní a mezinárodně prověřené hráče, kteří by hru týmu posunuli o něco dále a vylepšili celkovou image klubu.

Čeho se bude reorganizace týkat?

Jakýkoliv klub typu S.A.D má podobnou strukturu jako Atlético Madrid. V první řadě je tu značka, klub, citové pouto ke klubovým barvám. Ať už je zřízení klubu jakékoliv, vždycky jsou základem fanoušci a jejich vztah ke klubu. Tahle hodnota je nadřazená všem ostatním a nemá žádného vlastníka.

Za druhé je klub společností. Od roku 1992 je Atlético společností s ručením omezeným s kapitálovou strukturou, která se během posledních let několikrát změnila. Čím větší počet akcií klubu jednotliví akcionáři vlastní, tím větší slovo v něm mají. Akcionáři jsou majitelé společnosti, ale nikoliv klubu a značky, kterou klub představuje.

Třetí úroveň se týká představenstva a výkonného výboru, kteří provozují klub. V našem případě se jedná o prezidenta, generálního ředitele a dva další ředitele. Tito lidé určují sociální, ekonomickou a sportovní politiku klubu. Generální ředitel, který je jmenován vedením klubu, má spolu se dvěma dalšími řediteli plnou odpovědnost za chod společnosti a to s ohledem na usnesení přijatá vedením. Na čtvrté úrovni jsou jednotlivé oblasti představenstva. A na páté jsou všichni zbylí zaměstnanci klubu – od hráčů přes trenéry až po zaměstnance jednotlivých oddělení.

A kterých úrovní se bude reorganizace týkat?

Reorganizace se bude týkat posledních tří úrovní. U představenstva se reorganizace bude týkat řízení a reprezentace klubu. Na tomto úkolu se bude nepřímo podílet i vedení klubu, které dále zvolí dva ředitele, kteří se budou zabývat image klubu v oblastech sportovní a mediální.

Jak se změny budou týkat vás osobně a prezidenta klubu?

Enrique Cerezo je jakožto prezident nejvyšším představitelem klubu a bude v této funkci pokračovat tak dlouho, jak jen bude chtít. Já si udržím svůj stávající podíl a jakožto generální ředitel budu i nadále v čele vedení a budu klub zastupovat v médiích – tedy co se financí, značky a jeho odkazu a vývoje týče.

Jak přestavba ovlivní Vámi zmíněnou čtvrtou úroveň?

Změny na čtvrté úrovni, tj. ředitelé jednotlivých sekcí klubu, se nebudou týkat finančního a sociálního oddělení. Ve financích zůstane ředitelem Mario Aragon, v sociálním oddělení Fernando Fariza. Sportovní oddělení bylo již kompletně reorganizováno příchody Caminera a Aguilery a vytvořením unikátní sítě získávání a sledování hráčů. Komerční sekce byla také zcela renovována, když byl její hlavou jmenován Guillermo Moraleda. A konečně, oddělení pro marketing a komunikaci bylo rozděleno na dvě oddělené sekce. Marketing, institucionální protokoly a náš dlouhodobý projekt pro vylepšení značky Atlética bude mít nadále na starosti Emilio Gutiérrez. Komunikaci a oddělení pro styk s veřejností bude řídit Rafael Alique. Co se páté úrovně týče, v nižších sekcích jednotlivých oddělení byly provedeny personální změny, často v závislosti na výměně personálu nad nimi.

Co je cílem této přestavby?

Tahle přestavba nemá za cíl pouze nahradit figurky tak, aby vše zůstalo při starém. Hledáme scénář, ve kterém by se vlastníci a akcionáři méně podíleli na řízení klubu a omezili svou komunikaci o jednotlivých sekcích vedení s médii. Pro takovýto postup je nezbytné, aby rozhodnutí o řízení klubu byla vykonávána pravými profesionály, kteří budou zaměstnáni jen a pouze pro tento účel. Tito profesionálové musí prokazovat věrnost modelu navrženého vedením a dostávat předepsanému rozpočtu. Dalším cílem je mít jednotný výstup pro veřejnost. V poslední době se mluvilo o tzv. “bicefalii”, tedy že klub je veden různými směry dvěma muži – prezidentem a generálním ředitelem. O tomto nemohu říci nic jiného, než je to snůška žvástů. V radě klubu jsou tři hlavní pozice, které v podstatě řídí chod klubu: prezident, generální ředitel a finanční viceprezident. Pokud bychom tedy chtěli mluvit o nějaké “bicefalii”, museli bychom mluvit spíše o “tricefalii” – ani to by ale nebylo správně. Ve skutečnosti je veškerá odpovědnost za řízení klubu pouze v mých rukou.

Jak myslíte, že tyto změny přijmou fanoušci?

Mnoho fanoušků a novinářů, kteří tyto svoje názory šíří dál, se domnívá, že Atlético není schopné konkurovat Realu a Barceloně kvůli špatnému vedení klubu. Pravdou bohužel je, že náš příjem je více než čtyřikrát nižší než jejich, a je pro nás tedy nemožné zaplatit stejně kvalitní hráče a udržet naše stávající hvězdy. Tato domněnka, že těm dvěma dokážeme konkurovat, ale vzhledem k chybným krokům managementu toho nejsme schopni, způsobuje fanouškům klubu permanentní stav frustrace a zklamání. Tato víra, že sice chceme, ale v reálu nejsme schopni, má potom za následek, že z našich fanoušků a hráčů nemůžeme dostat to nejlepší. I když jsme během 15 dní získali dvě trofeje, nikdo vlastně není spokojený.

Kompletní rozhovor si můžete přečíst na oficiálních stránkách Atlética Madrid.

Komentáře (0)

Žádné komentáře.


Komentáře

No trackbacks yet.